Στο μέγα θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία επικεντρώνεται το υπουργείο Εργασίας με στόχο την είσπραξη 750 εκ. ευρώ εντός του έτους, έναντι των συνολικών οφειλών που αγγίζουν τα 15,5 δισ. ευρώ!

Το έργο έχει ανατεθεί στο ΚΕΑΟ που θα αναζητήσει τους 280.983 οφειλέτες για ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία στο ΙΚΑ 113.027 οφείλουν 8,5 δισ. ευρώ, στον ΟΑΕΕ 136.678 είναι με οφειλή 4,19 δις. ευρώ, στον ΟΓΑ 29.792 οφείλουν 219.330.185 ευρώ και τέλος στο ΕΤΑΑ 1.396 οφειλέτες χρωστούν 101.686.872 ευρώ.

Ο υπουργός Εργασίας ανέθεσε επίσης στο ΚΕΑΟ την είσπραξη των παλαιών απαιτήσεων (μέχρι τέλος του 2013) του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α). Οπως αναφέρει στην σχετική απόφαση ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος, το ΚΕΑΟ αναλαμβάνει και τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, ενώ διευκρινίζει ότι στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται και οι επιβαρύνσεις των παραπάνω από προσαυξήσεις ή και τόκους υπερημερίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ για το 2015, μόλις 1.028 οφειλέτες έχουν συγκεντρώσει το 23% των οφειλών, δηλαδή περίπου 3,47 δισ. ευρώ. Επίσης, διαπιστώνεται ότι το 39% των οφειλετών χρωστούν ποσά έως 15.000 ευρώ, που συνολικά ανέρχονται στα 960.293.682 ευρώ. Τέλος, το 19,18%της συνολικής οφειλής, δηλαδή περίπου 2,94 δισ. ευρώ, έχουν δημιουργηθεί μετά το 2010 και τα υπόλοιπα 12,4 δισ. ευρώ ή 80,82% του συνόλου αφορούν χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από το 2010, δηλαδή πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα.