Προσωρινή λύση προκειμένου να ξεπεραστεί η αδυναμία καταβολής τω μερισμάτων σε 284.000 συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους, δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας.

Ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τ. Πετρόπουλος σε συμφωνία με τη διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων αποφάσισε  τα   μερίσματα   του  Ταμείου να καταβάλλονται από τον Απρίλιο 2016 κάθε τρίμηνο.

Τα μερίσματα έχουν ήδη καταβληθεί για το μήνα Μάρτιο και το επόμενο μέρισμα που θα καταβληθεί τον Ιούνιο, θα είναι μειωμένο κατά τουλάχιστον 32%, όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός του ταμείου που εγκρίθηκε επίσης από το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η αλλαγή του χρόνου καταβολής των μερισμάτων του ΜΤΠΥ θα επιτρέψει την αξιοποίηση των αποθεματικών που δημιουργούνται στο μεσοδιάστημα και   ταυτόχρονα θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την είσπραξη από το ΜΤΠΥ των οφειλομένων στο Ταμείο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Να σημειωθεί ότι η πληρωμή μερίσματος του Μαρτίου έγινε με δάνειο από το ΙΚΑ, ύψους 16 εκατ. ευρώ, ενώ αρχικά είχε αναζητηθεί τρόπος πληρωμών μέσω επιστροφής φόρων από το δημόσιο στο ΜΤΠΥ.