Ανοίγει τα επόμενα 24ωρα στο Taxisnet με μεγάλη καθυστέρηση η εφαρμογή για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Έπειτα από την ψήφιση στη Βουλή των ρυθμίσεων  για το Σύμφωνο Συμβίωσης και την απαλλαγή από τα τεκμήρια ανέργων και φοιτητών αλλά και για φορολογούμενους με εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση περίπου 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, εφέτος δεν θα πληρώσουν φόρο οι άνεργοι, οι φοιτητές και οι περιστασιακά απασχολούμενοι με πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ και τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ. 

Την ίδια ώρα ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα εισοδήματα από ενοίκια τα οποία θα φορολογηθούν με 11% έως τις 12.000 ευρώ και 33% για επιπλέον ποσό. Τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν θα φορολογηθούν αν οι ιδιοκτήτες πριν από την υποβολή της δήλωσης καταθέσουν στην Εφορία αντίγραφα διαταγής πληρωμής, αγωγής έξωσης ή δικαστικής διεκδίκησης των μισθωμάτων.

Ωστόσο αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη είναι ο αριθμός των δόσεων για εξόφληση των φόρων. Μέχρι στιγμής αυτό που ισχύει είναι η εξόφληση σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, στα τέλη Ιουλίου, στα τέλη Σεπτεμβρίου και στα τέλη Νοεμβρίου καθώς δεν έχει γίνει δεκτή από τους θεσμούς η πρόταση της κυβέρνησης για εξόφληση των φόρων σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις.

Ποιοι υποβάλουν δηλώσεις

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν φέτος υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-12-2015 το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά. 

Από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση απαλλάσσονται μόνο όσοι φορολογούμενοι, αν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2015. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι το 2015 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών ή φίλων.  

Επίσης οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση, ενώ όλες οι τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει επίσης να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθεί η δήλωση σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Δηλώσεις από τα ζευγάρια με Σύμφωνο Συμβίωσης 

Φέτος, για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα. Ως εκ τούτου τα ζευγάρια αυτά εξισώνονται με τα έγγαμα ανδρόγυνα όσον αφορά τα δικαιώματα φοροαπαλλαγών και λήψης κοινωνικών επιδομάτων.