Ο φαύλος κύκλος υψηλής ανεργίας και μακροχρόνια ανέργων οδηγεί σε απαξίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Σύμφωνα με την Eurobank ο συγκεκριμένος συνδυασμός "δύναται να οδηγήσει σε μείωση του δυνητικού προϊόντος της ελληνικής οικονομίας", όπως αναφέρει στο εβδομαδιαίο δελτίο «7 ημέρες οικονομία».

Όπως εξηγεί κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μέσω των παρακάτω διαύλων:

  • Όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής σε καθεστώς ανεργίας τόσο αυξάνεται η πιθανότητα απαξίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου (γνώσεις, εμπειρία κλπ.) που είναι ενσωματωμένο στον παραγωγικό συντελεστή της εργασίας,
  • Η απουσία από την παραγωγική διαδικασία –είτε αγαθών είτε υπηρεσιών– για μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζει αρνητικά τους εργοδότες στο να προβούν σε προσλήψεις και, παράλληλα, δύναται να μειώσει τα κίνητρα των ανέργων στο να αναζητήσουν εργασία με πιο εντατικό ρυθμό.

Όπως επίσης σημειώνει, το τελευταίο στοιχείο είναι αρνητική συνάρτηση και του επιπέδου του πλούτου των ανέργων. Χαρακτηριστικά αναφέρει:

Όσο πιο ψηλό είναι αυτό, π.χ. αξία μετοχών, ομολόγων, κατοικιών, αποταμιεύσεων, τόσο μειώνονται τα κίνητρα αναζήτησης εργασίας με εντατικούς ρυθμούς, και επίσης το αυξημένο ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων δύναται να μειώσει την αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ ανέργων και κενών θέσεων εργασίας. 

Η Eurobank, επικαλούμενη έρευνα εργατικού δυναμικού της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), σημειώνει ότι ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε στα 1.174,7 άτομα το 4ο τρίμηνο 2015 (μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία). Ειδικότερα:

  • Σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2014 σημειώθηκε μείωση -5,71%. 
  • Για το ίδιο διάστημα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,01% (από 3.535,3 στα 3.641,7 άτομα). 
  • Με βάση αυτά τα στοιχεία το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 24,39% το 4ο τρίμηνο 2015 από 26,06% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Η ελληνική αγορά εργασίας εκτός από το υψηλό ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει και υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων (≥12 μηνών). 
  • Το εν λόγω μέγεθος διαμορφώθηκε στο 74,30% το 4ο τρίμηνο 2015 από 73,00 το 4ο τρίμηνο 2014.