Μειωμένος κατά 11,4% παρουσιάζεται ο γενικός δείκτης τιµών παραγωγού στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Φεβρουάριο φέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2015, έναντι µείωσης 4,8% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2015 προς το 2014.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:

  • Στη µείωση του δείκτη τιµών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 9,9%, και
  • Στη µείωση του δείκτη τιµών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 16%.

Ο γενικός δείκτης τον Φεβρουάριο 2016 σε σύγκριση µε τον δείκτη του Ιανουαρίου 2016, παρουσίασε µείωση 0,4% έναντι αύξησης 4,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2015 προς το 2014.