Σε σταθερή τροχιά κινείται ο δείκτης μισθών στο σύνολο της οικονομίας (εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών) το δ΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2014, έναντι αύξησης 1,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2103.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης (με εποχική διόρθωση, αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών) παρουσίασε αύξηση 0,4% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2014, έναντι αύξησης 2,2% στη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Ο ίδιος δείκτης (με διόρθωση εργάσιμων ημερών, αλλά χωρίς εποχική διόρθωση) παρουσίασε μείωση 0,7% το δ΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2014, έναντι αύξησης 1,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.