Μειωμένοι εμφανίζονται οι μισθοί των απασχολούμενων σε τεχνικούς τομείς.

Συγκεκριμένα, μεγάλες μειώσεις κατά 17,1% και 15,6% σημειώθηκαν στις αμοιβές στους απασχολούμενους στα ορυχεία- λατομεία και στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, αντίστοιχα, το δ΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2014.

Στον αντίποδα, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση εμφάνισε ο δείκτης αμοιβών στη μεταποίηση (0,8%), στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου κ.λπ. (15,1%), στην παροχή νερού (3,4%), στις κατασκευές (22,4%), καθώς και στη μεταφορά και αποθήκευση (1,3%).