Το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2016 έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει σαρωτικούς φορολογικούς ελέγχους.

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγή, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και η αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Το σχέδιο της ΓΓΔΕ προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν 52.200 έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και πιο συγκεκριμένα προβλέπει:

 • διενέργεια 400 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ).
 • 600 ελέγχους από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)
 • 3.400 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες.
 • 300 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)
 • 15.700 μερικούς ελέγχους από τις εφορίες (μερικός έλεγχος γίνεται κατά κύριο λόγο σε ΦΠΑ ή σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα)
 • 1.600 μερικών ελέγχων από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)
 • 2.000 ελέγχων υποθέσεων Κεφαλαίου (πχ κληρονομιών κλπ)
 • 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις εφορίες (πχ έκδοση αποδείξεων κλπ)
 • τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις υπηρεσίες είσπραξης και διασφάλισης δημοσίων εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
 • 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και ΦΠΑ

Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει και τη διενέργεια 51.180 τελωνειακών ελέγχων που αφορούν:

 • 6.000 εκ των υστέρων ελέγχους παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών
 • 5.000 εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους
 • 35.000 τελωνειακούς ελέγχους δίωξης
 • 5.000 ελέγχους από τις κινητές ομάδες ελέγχου για την παράνομη διακίνηση αγαθών
 • 180 ελέγχους από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη των τελωνείων

Επιπλέον, προβλέπεται και μια σειρά νέων δράσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα προβλέπεται:

 • η σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου
 • η προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών
 • η ενίσχυση των ελεγκτικών υπηρεσιών με ειδικό λογισμικό για την καταπολέμηση της απάτης στο ΦΠΑ
 • η δημιουργία μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης φορολογουμένων σε περιπτώσεις που παραβιάζουν τη φορολογική νομοθεσία
 • ο εντοπισμός με ηλεκτρονικό τρόπο όσων επιτηδευματιών πληρώνονται με πλαστικό χρήμα χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις λιανικών πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών
 • εμπλουτισμός του μητρώου off-shore εταιρειών
 • εντοπισμός φορολογούμενων οι οποίοι χωρίς να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, δραστηριοποιούνται οικονομικά, κυρίως μέσω διαδικτύου
 • εντοπισμός φορολογούμενων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Ε9 (δήλωση ακινήτων)