Το ΤΣΜΕΔΕ, το Ταμείο Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) θα συρρικνωθεί αν εφαρμοστεί η κυβερνητική πρόταση, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος ζωής του Ταμείου θα μειωθεί κατά 25%.

«Το  Ταμείο των Μηχανικών είναι ισχυρό και βιώσιμο και έτσι πρέπει να παραμείνει. Η κυβερνητική πρόταση για το νέο Ασφαλιστικό είναι λανθασμένη επιστημονικά, άδικη κοινωνικά και αναποτελεσματική οικονομικά», ανέφερε.

Οι μηχανικοί ισχυρίζονται ότι τυχόν εφαρμογή της κυβερνητικής πρότασης θα περιορίσει κατά 10 περίπου έτη το χρόνο ζωής του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ επιπλέον θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλλουν σχεδόν τριπλάσιες εισφορές στο σύνολο του ασφαλιστικού τους βίου, χωρίς να έχουν ούτε καν διπλάσιες παροχές, ενώ για όσους βγουν στη σύνταξη μετά τα έτη 2047-2048 δεν θα υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα στο Ταμείο για να καλύψουν τις παροχές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου «οι ποιοτικοί δείκτες του ξεπερνούν κατά πολύ τους αντίστοιχους μέσους όρους που εμφανίζονται στο συνολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης».

Αναλυτικά, ο δείκτης εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι 4,5 προς 1 για το ΤΣΜΕΔΕ, όταν για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 1,4 προς 1. Δηλαδή, ο δείκτης του ΤΣΜΕΔΕ είναι περισσότερο από 3 φορές μεγαλύτερος από τον δείκτη για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Επίσης ο δείκτης περιουσίας προς υποχρέωση, είναι 10% για το ΤΣΜΕΔΕ και 1% για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερος.

Ακόμα, ο δείκτης εισφορών προς συντάξεις, είναι 100%, ενώ για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 50%, δηλαδή διπλάσιος.

Όπως υπογράμμισε ο Γ.Στασινός, «η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως κρατική χρηματοδότηση, που αποτελεί τη βασικότερη απαίτηση των θεσμών για τη λειτουργία των φορέων στο συνολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται διαχρονικά από το δικό μας ταμείο, καθώς το ετήσιο ταμειακό αποτέλεσμα, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα για το ΤΣΜΕΔΕ, τη δεκαετία 2004 – 2013 είναι σταθερά πλεονασματικό, αλλά ακόμα και τη τελευταία τριετία που η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω της σημαντικής οικονομικής κρίσης, το ετήσιο αποτέλεσμα παραμένει θετικό».