Οι αρνητικές εξελίξεις στο Δημογραφικό πρόβλημα, με την δραματική γήρανση του πληθυσμού και τα υψηλά ποσοστά παρατεταμένης ανεργίας που συνεχίζουν για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, υπονομεύουν την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, οδηγώντας αναπόφευκτα σε μειωμένες παροχές, υπογραμμίζει στο εβδομαδιαίο της δελτίο η Alpha Bank, προτάσσοντας ως άμεσο αναγκαίο μέτρο την αυστηροποίηση (αν όχι την περικοπή) των πρόωρων συντάξεων.
 
Όπως σημειώνεται σχετικά με την κυβερνητική παρέμβαση, "η υιοθέτηση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού ασφαλιστικού συστήματος αφορά όχι μόνο τις σημερινές αλλά κυρίως τις επερχόμενες γενεές και η μεταρρυθμιστική προσπάθεια οφείλει να κατανέμει δίκαια το βάρος μεταξύ των γενεών. Ωστόσο οι υφιστάμενες και εκτιμώμενες δημογραφικές εξελίξεις και ειδικότερα η γήρανση του πληθυσμού, αλλά και η υψηλή ανεργία, η αύξηση του μη-οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην περίοδο 2009-2015, λόγω και της απογοητεύσεως στην διάρκεια αναζητήσεως εργασίας, διαμορφώνουν τους όρους αναγκαιότητα για περαιτέρω αυστηροποίηση των όρων παροχής πρόωρων συνταξιοδοτήσεων".
 
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο δελτίο της Alpha Bank:
 

  • H γήρανση του πληθυσμού θα επηρεάσει σημαντικά τις πολιτικές που θα εφαρμοσθούν τα επόμενα έτη, λόγω της επιπτώσεως που αναμένεται να έχει στην αγορά εργασίας αλλά και στις δημόσιες δαπάνες. Συγκεκριμένα, ο λόγος εξαρτήσεως ηλικιωμένων ατόμων (το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού 15-64 ετών), έχει αυξηθεί στη χώρα μας σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες (από 20,6% το 1980 σε 31,9% το 2015). Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και διαμορφώθηκε πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ΕΕ28 2015: 28,8%).
  • υψηλή ανεργία, η αύξηση του μη-οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην περίοδο 2009-2015, λόγω και της απογοητεύσεως στην διάρκεια αναζητήσεως εργασίας και φυσικά η εκροή υψηλής ποιότητας ανθρωπίνου κεφαλαίου στο εξωτερικό αποδυναμώνουν έτι περαιτέρω την σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους.
  • Αμφότεροι οι αρνητικοί αυτοί παράγοντες αντικατοπτρίζονται, τόσο στις μειωμένες εισροές του ασφαλιστικού συστήματος, όσο και στις αυξημένες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ.
  • Παρά τη μείωση των δαπανών για συντάξεις στην Ελλάδα μετά το 2012, στο 15,3% του ΑΕΠ το 2014, το ποσοστό παραμένει πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (10,3% ΑΕΠ).

Επιπλέον, όπως σημειώνεται, συγκρίνοντας την διάρθρωση των δαπανών κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2014 σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται ότι οι λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα είναι κατά πολύ μικρότερες (4,8% έναντι 9,2%) του μέσου όρου της ΕΕ28.
 
"Συνεπώς οι αυξημένες συνταξιοδοτικές δαπάνες όχι μόνο επιβαρύνουν το δημοσιονομικό κόστος βραχυπρόθεσμα, αλλά δυσχεραίνουν και την άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής σε βάθος χρόνου".
 
Η Alpha Bank προτείνει την αύξηση του χρόνου παραμονής στην εργασία, με την παροχή κινήτρων, στις ηλικίες άνω των 50 και άνω των 65 ετών, διαφορετικά οι νέες μειώσεις των δαπανών, δηλαδή των συντάξεων, φαίνεται να είναι μονόδρομος