Τέλος στο θρίλερ με την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μπήκε χθες το βράδυ, καθώς άνοιξε η εφαρμογή του TaxisnetΟι υπόχρεοι φέτος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγουν λάθη που θα τους κοστίσουν, καθώς η νέα δήλωση έχει αρκετές, αλλά όχι σημαντικές διαφορές με την περυσινή. 

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο ως και τον Ιούνιο, δεν αποκλείεται, πάντως, να δοθεί παράταση μερικών εβδομάδων και η προθεσμία να μεταφερθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως στις περιπτώσεις δήλωσης που υποβάλλεται από τους κληρονόμους θανόντος, ενώ από φέτος, οι φορολογούμενοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν δικαίωμα (και όχι υποχρέωση) να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση. 

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η φορολογική δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους άνω των 18 ετών εφόσον είχαν το 2015 έστω και ένα ευρώ πραγματικό εισόδημα και υποβάλλεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως στις περιπτώσεις δήλωσης που υποβάλλεται από τους κληρονόμους θανόντος.

Δήλωση φορορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν και οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος.

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις που το τέκνο έχει δικό του φορολογητέο εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ ή 6.000 εφόσον έχει αναπηρία πάνω από 67%. Στις περιπτώσεις αυτές τα τέκνα υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Όσον αφορά τον φόρο που θα προκύψει από την εκκαθάριση, θα καταβληθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή έως το τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Αυτό θα ισχύσει σίγουρα για όσους υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσα στο επόμενο 10ήμερο. Ωστόσο, δεν αποκλείεται στον βαθμό που η κυβέρνηση συμφωνήσει με τους θεσμούς, οι δόσεις να αυξηθούν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην καταβολή του φόρου. Σημειώνεται ότι για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου δεν χορηγείται καμία έκπτωση.

Οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης που αφορούν σε εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις καθώς και φόρους που παρακρατήθηκαν είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα αλλαγών από τους φορολογούμενους. Για τυχόν λάθη στα ποσά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που δήλωσε τα στοιχεία των εισοδημάτων τους στο Taxisnet. Προσυμπληρωμένα είναι και τα στοιχεία για το τεκμήριο ΙΧ. Όλα τα εισοδήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν στη φορολογική δήλωση.

Τόκοι και ποσά που έχουν καταβάλλει οι φορολογούμενοι για την εξυπηρέτηση τραπεζικών δανείων έχουν αναρτηθεί για πληροφοριακούς λόγους στη φορολογική δήλωση. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει τα σχετικά ποσά και να μεταφέρει στους σχετικούς κωδικούς της φορολογικής δήλωσης τα ακριβή εισοδήματα από τόκους ή το ποσό της δαπάνης για εξυπηρέτηση δανείων. Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων θα πρέπει ο ίδιος ο φορολογούμενος να επιμερίσει τα ποσά. Θα πρέπει να δηλωθεί και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από τους τόκους.

Ο κωδικός 049 στον οποίο δηλώνονται οι αποδείξεις είναι απενεργοποιημένος που σημαίνει ότι η έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ θα δοθεί σε όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους ανεξάρτητα από τις αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2015 έχουν ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει προκειμένου να μην φορολογηθούν για αυτά να προσκομίσουν στην εφορία αντίγραφο διαταγής πληρωμής ή απόδοσης μισθίου ή αγωγή καταβολής μισθωμάτων. Με την προσκόμιση στην εφορία «ξεκλειδώνει» ο κωδικός για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων.

Με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% σε 75%.

Επιπλέον, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν οι αγρότες το 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων έχει αυξηθεί από το 55% στο 75%.

Σχετικά με τους περιστασιακά απασχολούμενους, αν το πραγματικό εισόδημα, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ (και εφόσον οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα), το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων (φορολογικός συντελεστής 22%, αντί 26%, και μείωση φόρου έως 2.100 ευρώ). Ο ανωτέρω τρόπος φορολόγησης εφαρμόζεται και εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, αλλά το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.