Την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2015 παρουσίασε σε αναλυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ο επικεφαλής του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ, επισημαίνοντας ότι η χρονιά που πέρασε, σηματοδοτήθηκε από επιτυχημένες επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο, παρά τις δυσκολίες και την οικονομική αβεβαιότητα, που επηρέασαν τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ήταν αυξημένα κατά 1,6% και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) ενισχυμένα κατά 8,8%, καθώς οι προσπάθειες της διοίκησης για εξορθολογισμό του κόστους οδήγησαν σε βελτιωμένες επιδόσεις. Όπως αναφέρθηκε, «σημαντική ήταν για μία ακόμη χρονιά η συνεισφορά του ΟΠΑΠ στα δημόσια έσοδα, ο οποίος, μέσω του ειδικού φόρου επί των καθαρών εσόδων (GGR tax) και των λοιπών φόρων, κατέβαλε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ.

Ως προς τις προοπτικές του 2016, οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού και αναλυτών για ύφεση 0,7-0,8% δεν αφήνουν περιθώριο για υπερβολική αισιοδοξία, καθώς οι επιδόσεις του χαρτοφυλακίου του ΟΠΑΠ ακολουθούν την ιδιωτική κατανάλωση».

Ειδικό τέλος στα παίγνια

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης:

Είμαστε σε συζητήσεις με την κυβέρνηση και έχουμε βάσιμες ενδείξεις της πρόθεσης του υπουργείου Οικονομικών για αντικατάσταση του ειδικού τέλους με εναλλακτικά μέτρα. Πιστεύουμε ότι έχουμε πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο κατανόησης των σοβαρότατων τεχνικών δυσκολιών στην εφαρμογή του μέτρου και το σημαντικότερο, των αρνητικών επιπτώσεων που αυτό θα επιφέρει στην επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο της εταιρείας όσο και του δικτύου των πρακτόρων μας, χωρίς, ταυτόχρονα, να εισρέουν τα προσδοκώμενα έσοδα στα κρατικά ταμεία. Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2016, θα δηλώσουμε μηδενικό ποσό, λόγω της τεχνικής αδυναμίας να το εισπράξουμε.

Κατανοώντας πλήρως τόσο τη σοβαρή οικονομική κατάσταση της χώρας όσο και τον πρωτοπόρο ρόλο μας ως προς τη συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, συνολικά, έχουμε συζητήσει μία σειρά εναλλακτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μεταρρυθμίσεων, που, αντί να επικεντρώνονται αυστηρά στη βραχυπρόθεσμη είσπραξη, παρέχουν μακροπρόθεσμη προοπτική βελτίωσης του συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια τελική εξέλιξη και θα σας ενημερώσουμε αμέσως, όταν υπάρχουν νεότερα.

VLTs

Όπως τόνισε ο κ. Ζίγκλερ, το έργο παραμένει σε αναστολή και η διαδικασία της διαιτησίας είναι σε εξέλιξη. «Η επικοινωνία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι ανύπαρκτη, καθώς αισθανόμαστε πως δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε ως προς το τι πρέπει να γίνει. Είναι αυτονόητο πως τόσο η ΟΠΑΠ όσο και η Ελληνική Δημοκρατία χάνουν έσοδα εκατομμυρίων ευρώ και η παράνομη αγορά ανθεί.

Ταυτόχρονα, όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν, όλα τα αναπτυξιακά σχέδιά μας είναι στάσιμα και θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν, μόνο κατόπιν αποτελεσματικής αλλαγής του κανονισμού.