Με μοναδικό θέμα ανοιχτό τις Επικουρικές Συντάξεις, κυβέρνηση και δανειστές έχουν συμφωνήσει σε όλα για το Ασφαλιστικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Ευρωπαίοι δέχονται τη «ρήτρα βιωσιμότητας» που έχει προτείνει η κυβέρνηση, ενώ το ΔΝΤ ζητεί εφαρμογή της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος». Η πρόταση της κυβέρνησης (και προκειμένου να μετριαστούν οι - όποιες - μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις) προβλέπει  τα αποθεματικά των ταμείων πρόνοιας και κυρίως του ιδιωτικού τομέα (ΤΑΠΙΤ) που υπολογίζονται σε 5,5 δισ. ευρώ, θα απορροφηθούν από το ΕΤΕΑ.

Μεταξύ των δύο πλευρών έχει επέλθει συμφωνία η οποία προβλέπει ότι δεν θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις, ενώ η Εθνική Σύνταξη θα είναι στα 384 ευρώ για 20 χρόνια ασφάλισης και στα 346 ευρώ για 15 χρόνια, δηλαδή θα βαίνει μειούμενη κατά 2% μεταξύ 19ου και 15 έτους.

Όσον αφορά στα ποσοστά αναπλήρωσης, έχει γίνει δεκτή η πρόταση της κυβέρνησης για ποσοστό 0,77% στα 15 χρόνια ασφάλισης και 2% στα 40 χρόνια. Οι δύο πλευρές συζητούν την διαμόρφωση των ενδιάμεσων ποσοστών, με τους δανειστές να ζητούν μικρότερο βηματισμό μέχρι τα 25 έτη και μεγαλύτερο τα επόμενα προκειμένου όπως ισχυρίζονται να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα παραμονής στην εργασία. Πάντως σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου η συγκεκριμένη θέση των δανειστών δεν συνεπάγεται μεγαλύτερη αναλογικότητα και καλύτερες συντάξιμες αποδοχές για όσους θα συμπληρώσουν περισσότερα χρόνια ασφάλισης, καθώς οι τελικές αποδοχές - που με το ασφαλιστικό θα υπολογίζονται στις αποδοχές στο σύνολο του εργάσιμου βίου - επηρεάζονται από τα χαμηλότερα ποσοστά τα πρώτα 25 χρόνια.

Το τελευταίο θέμα που επήλθε συμφωνία αφορά στο θέμα των συντάξεων χηρείας. Συγκεκριμένα καθιερώνεται ηλικιακό όριο τα 57 έτη, ωστόσο θα υπάρχει πρόβλεψη καταβολής της σύνταξης του θανόντος για τρία χρόνια, σε όλους τους επιζώντες συζύγους κάτω των 57 ετών, ενώ στην περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων η σύνταξη χηρείας θα καταβάλλεται μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών ή σε περίπτωση σπουδών με τη συμπλήρωση των 24 ετών.

Οι παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας θα αφορούν τις συντάξεις για θανάτους που θα συμβούν μετά την ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου και όχι αυτές που ήδη καταβάλλονται.