Μειωμένη κατά 3% εμφανίζεται η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Φεβρουάριο φέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών παρουσίασε αύξηση 0,6%.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής παρουσίασε µείωση 3% τον Φεβρουάριο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2015, έναντι αύξησης 1,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.

Η εξέλιξη αυτή, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

  •  Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατοµείων κατά 5,5%
  • Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 0,6%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή καπνού, ξύλου και φελλού, χηµικών προϊόντων και µη µεταλλικών ορυκτών
  • Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 14,3%, και
  • Στη µείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 2,9%.

Ο µέσος δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2015, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι αύξησης 1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.

Ο εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης σημείωσε μείωση 4,3% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2016.