Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κτηματογράφηση των υπολειπόμενων περιοχών της χώρας, που αντιστοιχεί στο 63,5% της Επικράτειας προχώρησε το Εθνικό Κτηματολόγιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 460 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό ο οποίος αφορά στην κτηματογράφηση περίπου 86 εκατομμυρίων στρεμμάτων, έκταση που αντιστοιχεί στο 63,5% της Ελληνικής επικράτειας. Με την ολοκλήρωση και αυτού του έργου κτηματογράφησης, αναμένεται να εγγραφούν στο Κτηματολόγιο άλλα 16,5 εκατομμύρια δικαιώματα.

Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και αφορά στην ανάθεση 32 συμβάσεων, που αντιστοιχούν σε διακριτές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Οι προϋπολογισμοί των επιμέρους συμβάσεων κυμαίνονται από 3 έως 24 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκειά τους είναι 40 μήνες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι  τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν το διαγωνισμό εξασφαλίζουν ένα έργο κτηματογράφησης υψηλής ποιότητας.

Επίσης, ο αριθμός και οι επιμέρους προϋπολογισμοί των συμβάσεων σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του μελετητικού δυναμικού της χώρας αλλά και υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων σχημάτων.

Με τον διαγωνισμό αυτό προβλέπεται η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας το 2020 ώστε ο νέος θεσμός του Κτηματολογίου να μπορέσει σταδιακά να αντικαταστήσει το σύστημα των υποθηκοφυλακείων σε κάθε περιοχή της επικράτειας.

«Σε συνδυασμό και με το έργο των δασικών χαρτών, το Κτηματολόγιο συνιστά το πλαίσιο διασφάλισης της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, το υπόβαθρο για άσκηση κάθε χωρικής πολιτικής και πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος» σημειώνεται.