Μειωμένη κατά 5,2% εμφανίζεται η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες άδειες της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 691 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 144,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 639,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασαν, δε, μείωση κατά 18,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,8% στην επιφάνεια και κατά 5,2% στον όγκο.