Κινήσεις για την ολοκλήρωση τα αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ γίνονται το τελευταίο διάστημα με στόχο να αρθούν οι επιφυλάξεις της Κομισιόν για τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών.

Ο διαγωνισμός για την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ ολοκληρώθηκε το 2013 με την υπογραφή της συμφωνίας για τη μεταβίβαση των μετοχών στην αζέρικη εταιρεία Socar έναντι 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο, η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί εξαιτίας ενστάσεων που έχει προβάλει η γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόταση που εξετάζεται για την άρση των επιφυλάξεων προβλέπει την μεταβίβαση του 17% των μετοχών από τη Socar σε τρίτο επενδυτή, ούτως ώστε το μερίδιο της αζέρικης πλευράς να μειωθεί στο 49%. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσοστό που θα μεταβιβαστεί θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, δηλαδή ο τρίτος επενδυτής θα αποκτήσει το 25 % των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, η Socar θα περιοριστεί στο 41% και το Δημόσιο θα παραμείνει έτσι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρίας με 34%.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απορρίπτονται οι προτάσεις για μεγάλες αυξήσεις (έφθαναν έως και 66%) στα τέλη διέλευσης από το δίκτυο του διαχειριστή. Τα τέλη θα προκύψουν με βάση το σχετικό κανονισμό και με γνώμονα η απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε λογικά επίπεδα, κάτω από 10%.