Περαιτέρω ύφεση κλίμακας 1% και αύξηση της ανεργίας από 24,9% - που ήταν το 2015- σε 25,2% ''βλέπει'' το ΙΟΒΕ.

Όπως, πάντως, εκτιμά το ΙΟΒΕ σε τριμηνιαία έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα, το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση θα κλείσει θετικά, η οικονομία θα γυρίσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά δεν θα καταφέρει να επηρεάσει θετικά τον ρυθμό του ΑΕΠ για ολόκληρο το 2016.

Θα αποτελέσει, ωστόσο, βάση για μια θετική δυναμική ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα, επίσης, με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, η περαιτέρω ενίσχυση στον τουρισμό θα είναι μικρή, ενώ θα παρατηρηθεί κάμψη στη μεταποίηση.

Τέλος, το ΙΟΒΕ εκτιμά μηδενικό πληθωρισμό ή μικρή πτώση τιμών για το τρέχον έτος.