Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον από το κοινό για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.