Καμπανάκι κινδύνου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ευρωπαϊκές τράπεζες, χτυπάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του για την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.

Σύμφωνα με το Ταμείο, το ύψος των προβληματικών δανείων συνιστά το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ευρωζώνη, καθώς η αξία τους ανέρχεται στα 900 δισ. ευρώ – εκ των οποίων το 10% αφορά τις ελληνικές τράπεζες.

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ευθύνεται για τη μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών, επικαλούμενο ως χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την Ελλάδα και την Ιταλία.

Στη σχετική έκθεση, επισημαίνεται παράλληλα, η ανάγκη διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης λύσης του προβλήματος, συνιστώντας  μία στρατηγική, η οποία θα συνδυάζει ισχυρή εποπτεία, μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου, ανάπτυξη χρηματαγορών και δημιουργία εταιρειών διαχείρισης.