Στασιμότητα στην ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2016 διαπιστώνει η Eurobank στην εβδομαδιαία έκθεσή της. Οπως αναφέρει, μετά τη «μεγάλη ύφεση» της περιόδου 2007-2013 και τη σωρευτική απώλεια κατά 26,49% του ΑΕΠ, ακολούθησαν 24 μήνες στους οποίους η εγχώρια παραγωγή αυξήθηκε μόλις 0,42%. 

Βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων που αφορούν στους πρώτους μήνες του 2016, η στασιμότητα της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να συνεχιστεί το α’ τρίμηνο 2016, καθώς:

  • ενισχύθηκε ο αποπληθωρισμός το Μάρτιο 2016,
  • το ποσοστό ανεργίας κατέγραψε μηνιαία αύξηση τον Ιανουάριο 2016 (στο 24,45% από 24,26% το Δεκέμβριο 2015),
  • οι εξαγωγές σημείωσαν ετήσια πτώση 6,95% (42,33 εκατ.) το Φεβρουάριο 2016. Το αντίστοιχο μέγεθος για τις εισαγωγές ήταν +1,86% (+64,95 εκατ.),
  • ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση 3,17% τον Φεβρουάριο 2016,
  • ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών PMI έκλεισε στις 49,0 μονάδες τον Μάρτιο, υποδηλώνοντας ύφεση στο μεταποιητικό τομέα στην Ελλάδα και
  • ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο σημείωσε ετήσια μεταβολή -2,19% τον Ιανουάριο του 2016.

Την ίδια ώρα, η Eurobank στην έκθεσή της καθιστά σαφές ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αποτελεί το πρώτο βήμα, έτσι ώστε να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα, να μειωθεί η αβεβαιότητα και να μην υπάρξει πρόβλημα στις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου. Ωστόσο, αυτά είναι στοιχεία που αφορούν τη βραχυχρόνια περίοδο.

Το κόστος «ευκαιρίας» που πηγάζει από τη στασιμότητα της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή η απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, απασχόλησης, φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, κοινωνικών παροχών και δημοσίων έργων κ.α., δεν είναι διόλου ασήμαντο αν αναλογιστούμε πως οι σύγχρονες οικονομίες της αγοράς δύναται να μεγεθύνονται υπό φυσιολογικές συνθήκες με ρυθμούς της τάξης του 1,8% και 2,0%.

Όπως εξηγεί η Eurobank, όταν αναφερόμαστε σε θέματα οικονομικής μεγέθυνσης, η σωστή σύγκριση για την απόδοση μιας οικονομίας δεν είναι με το πού βρισκόταν στο παρελθόν αλλά με το πού θα μπορούσε να είναι στο παρόν. Με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η στασιμότητα - ύφεση να συνεχιστεί το 2016 (π.χ. το ΙΟΒΕ, η Ε.Ε. και το ΔΤΝ προβλέπουν ύφεση της τάξης του 1%, 0,7% και 0,6% αντίστοιχα) το κόστος ευκαιρίας για την ελληνική οικονομία μεγεθύνεται, συμπεραίνει η τράπεζα.

Υπό το πρίσμα της μακροχρόνιας περιόδου, η Eurobank εκτιμά ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μονοπάτι οικονομικής μεγέθυνσης που θα ακολουθήσει η ελληνική οικονομία στο μέλλον.