Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι επιχειρήσεις  για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ένταξη στο πρόγραμμα επιχειρήσεων το οποίο προβλέπει 15.000 θέσεις απασχόλησης ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. 

Η υποβολή των αιτήσεων συνεχίζεται και στελέχη του Οργανισμού σημειώνουν το ενδιαφέρον εκατοντάδων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται ότι αιτήσεις κάνουν μόνο οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όχι οι άνεργοι. 

Με το πρόγραμμα επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα για την πρόσληψη ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οργανισμού για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες, ενώ μπορεί να επεκταθεί για επιπλέον εννέα μήνες, εφ' όσον ο εργοδότης υποβάλλει σχετική αίτηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της αρχικής επιχορήγησης. 

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). 

Οι άνεργοι θα εργαστούν για ένα χρόνο και οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε απολύσεις τον τελευταίο χρόνο. 

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος (και στην επιχορήγηση) συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και οι αποζημιώσεις του δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας.