Σημαντική βοήθεια ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες παρέχει η ΕΚΤ, η οποία αποφάσισε να αγοράει ομόλογα από τον EFSF. Πρόκειται για μια κίνηση έμμεσης ενίσχυσης κεφαλαίων, καθώς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα κατέχουν πάνω από 18 δισ. ευρώ σε ομόλογα

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας των υψηλών εγγυήσεων που διαθέτουν οι τίτλοι του Μηχανισμού καθίσταται δυνατή η ένταξή τους στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης (QE) και έτσι ο Μάριο Ντράγκι απόφάσισε την αγορά ομολόγων έκδοσης EFSF μέχρι το 30% κάθε έκδοσης.

Οι εγχώριες τράπεζες μπορούν να πουλήσουν σταδιακά εντός της χρονιάς έως και το 50% των ομολόγων έκδοσης EFSF, τα οποία διακρατούν, εγγράφοντας κέρδη και μειώνοντας τον ισολογισμό τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τη σταδιακή πώληση έως και του 50% μπορεί να εγγραφούν αθροιστικά κέρδη έως και 500 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Το ύψος των ομολόγων έκδοσης EFSF που κατέχουν οι τράπεζες ανέρχεται σε περίπου 37 δισ. ευρώ και επομένως έχουν τη δυνατότητα σταδιακά να πουλήσουν έως 18,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2016. 

Η αλλαγή της σύμβασης υπογράφηκε χθες ενώ διενεργήθηκε μέσα στην ίδια ημέρα και η πρώτη δημοπρασία τίτλων στην οποία συμμετείχαν οι εγχώριες τράπεζες.