Σε μέτρα αντιμετώπισης εταιρειών που δολίως πτωχεύουν με στόχο να αποφύγουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στο δημόσιο αλλά και την εξόφληση δεδουλευμένων και αποζημιώσεων σε εργαζόμενους προχωρεί το υπουργείο Εργασίας με διάταξη που θα περιέχεται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Με τη διάταξη οι μέτοχοι αυτών των εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής άνω του 10% θα είναι υπόλογοι -μετά την πτώχευση της επιχείρησης- με την προσωπική τους περιουσία για χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζόμενους.

Στόχος της κυβέρνησης είναι με τη διάταξη αυτή να περιοριστούν καταχρηστικά φαινόμενα μεγαλομετόχων εταιρειών οι οποίοι εσκεμμένα οδηγούν την εταιρεία σε πτωχευτική διαδικασία με στόχο να αποφύγουν την καταβολή οφειλών προς τρίτους (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία) αλλά και την εξόφληση δεδουλευμένων σε εργαζόμενους.

Ωστόσο όπως έχει διαπιστωθεί σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιοι έχουν φροντίσει ταυτόχρονα να μεταφέρουν "κρυφά" χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας ή χρήματα που απέκτησαν κατά τη λειτουργία τους σε λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.