Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρά την αποχή των φοροτεχνικών από τα καθήκοντά τους έως τις 18 Απριλίου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 167.449 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εκ των οποίων οι 165.598 έχουν εκκαθαριστεί οριστικά. Από αυτές, 41.262 είναι χρεωστικές με συνολικό ποσό φόρων προς πληρωμή 28.066.853 ευρώ, 30.757 είναι πιστωτικές με συνολικό ποσό φόρων προς επιστροφή 8.475.367 ευρώ και 93.579 είναι μηδενικές. Στα  ταμεία του κράτους  θα πιστωθεί το ποσό  των 19.591.486 ευρώ.  Με βάση τα έως τώρα  στοιχεία, κάθε φορολογούμενος που έχει λάβει πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα δικαιούται να εισπράξει κατά μέσο όρο το ποσό των 275,55 ευρώ, ενώ όποιος έχει λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό καλείται να καταβάλει κατά μέσο όρο 680,26 ευρώ.
 

Τι να προσέξετε 

 
Σε ότι αφορά τα σημεία- κλειδιά των φορολογικών δηλώσεων η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εξέδωσε το φετινό βιβλιαράκι με 65 ερωταπαντήσεις  για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων. 

Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να προσέξει κάθε φορολογούμενος είναι τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Θα πρέπει προτού αρχίσει τη διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης να ελέγξει εάν  αυτά που έχουν προσυμπληρωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, είναι σωστά απεικονισμένα.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και το πεδίο των αποδείξεων καθώς για πρώτη φορά φέτος ο κωδικός 049 είναι ανενεργός. Σημειώνεται λοιπόν από την ΓΓΠΣ ότι δεν θα πρέπει να συμπληρωθεί στον πίνακα ποσό αποδείξεων αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών και η μείωση του φόρου θα περάσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε για τα εισοδήματα που φορολογούνται με βάση την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.


Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις 


Τέλος, σημειώνεται ότι οι δηλώσεις φορολογικού έτους 2015 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη ΔΟΥ για να παραλάβουν τον κλειδάριθμο τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.