Ιδιαίτερα πιθανό βλέπουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης της νομισματικής στήριξης της Ευρωζώνης από την ΕΚΤ οι οικονομολόγοι που έλαβαν μέρος σε έρευνα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι 47 από τους 60 αναλυτές που ρωτήθηκαν εκτίμησαν ότι η ΕΚΤ θα δώσει νέα ώθηση στους επόμενους πέντε μήνες.

Το σύνολο των αναλυτών, πλην ενός, θεωρούν ότι η ΕΚΤ θα παρατείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (αγοράς ομολόγων) μετά τον Μάρτιο του 2017, ενώ το 36% θεωρούν ότι θα μειώσει το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων κάτω από το σημερινό επίπεδο του -0,4% και το 25% ότι θα αυξήσει το μηνιαίο πρόγραμμα αγορών ομολόγων πάνω από τα 80 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, οι αναλυτές βλέπουν ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για περαιτέρω μείωση του επιτοκίου καταθέσεων, θεωρώντας ότι το κατώτατο επίπεδο που μπορεί να φθάσει είναι το -0,5%. Το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αν η ΕΚΤ μειώσει και άλλο το επιτόκιο, θα καθιερώσει ένα σύστημα εξαιρέσεων για να περιορίσει τις επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα. Το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, που είναι σήμερα μηδενικό, δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το πρόγραμμα της ΕΚΤ για αγορά εταιρικών ομολόγων, που θα αρχίσει στα τέλη του τρέχοντος τριμήνου, θα ανέλθει σε περίπου 7,5 δις ευρώ τον μήνα, ενώ μόλις το 11% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει και αγορές μετοχών. Το 93% των αναλυτών δεν προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε απευθείας χρηματοδοτική ενίσχυση κρατικών προϋπολογισμών ή των πολιτών.