Με διαδικασίες fast track θα προχωρήσουν οι επενδυτικές προτάσεις που προορίζονται για το «Σχέδιο Γιούνκερ», σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

Στον χαιρετισμό του σε ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο Αθηνών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο κ. Χαρίτσης ανέφερε τους βασικούς πυλώνες στους οποίους βασίζεται το «Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη» και τόνισε ότι στόχος του σχεδίου θα πρέπει να είναι να ξεπερασθεί η τάση αποεπένδυσης που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά στο σύνολο της Ευρώπης, μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον έντονων προκλήσεων για την παγκόσμια οικονομία.

Περιγράφοντας τους στόχους της κυβέρνησης αναφορικά με την αξιοποίηση του σχεδίου από την Ελλάδα, τόνισε πως ήδη μία σειρά από προτάσεις έργων εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας και από αυτή τη διαδικασία προεπιλέχθηκαν 42 έργα συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,4 δισ. ευρώ.

Αυτά τα έργα, όπως είπε, πληρούν τα κριτήρια επιλογής του Κανονισμού και εναρμονίζονται με βασικούς άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που χαράσσει η κυβέρνηση: Έργα μεσαίας και μεγαλύτερης κλίμακας και υψηλής προστιθέμενης αξίας με ισχυρά εξωστρεφή χαρακτηριστικά που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και έχουν ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τα προεπιλεγέντα έργα είτε εμπλοκής Δημοσίου είτε αμιγώς ιδιωτικά, αφορούν τους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT), της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (RDI) και των ιδιωτικών βιομηχανικών επενδύσεων.

Ο κ. Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή των έργων αυτών προς ανάρτηση στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ).