Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε ότι οι κ.κ. Πιέρ Μαριάνι και Βάουτερ Ντεβρίντ, μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, υπέβαλαν την παραίτησή τους.

Η απόφαση του κ. Μαριάνι οφείλεται σε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και έχει άμεση ισχύ, ενώ η απόφαση του κ. Ντεβρίντ σχετίζεται με την ανάληψη καθηκόντων του ως CEO στην τράπεζα Dexia. Ο κ. Ντεβρίντ θα αποχωρήσει από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, στις 30 Απριλίου 2016.

H διαδικασία επιλογής και αντικατάστασης των δύο μελών του Γενικού Συμβουλίου θα ανατεθεί από την Επιτροπή Επιλογής σε διεθνή εταιρία συμβούλων.