Μείωση της ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας το α’ τρίμηνο του 2016 στην τριμηνιαία έκθεσή της, παρά τις προσδοκίες για ανάκαμψη στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου είχαν διατυπωθεί θετικές προσδοκίες για τη ζήτηση, που όμως δεν επαληθεύθηκαν.

Ωστόσο η ΤτΕ διατηρεί την αισιοδοξία της για ελαφρά ανάκαμψη της ζήτησης για δάνεια από τις ΜΧΕ κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2016.

Όσον αφορά στα δάνεια προς τα νοικοκυριά η ΤτΕ διαπίστωσε ότι η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2016, η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο.

Όσον αφορά στα κριτήρια και τους όρους χορήγησης νέων δανείων, παρέμειναν αμετάβλητα τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά.

Επιπλέον, οι τράπεζες πιστεύουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2016.