Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν για ακόμη μια φορά οι φορολογούμενοι, λόγω των νέων αυξήσεων που φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα υποστούν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, καθώς οι αυξήσεις. Πέραν αυτών, έχουμε και τις αυξήσεις εμμεσων φόρων, από την αύξηση στο 24% του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. 

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα και εισάγεται σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, φέρνει ​αυξήσεις φόρων στα ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ και στα εισοδήματα από ενοίκια.

Επιπλέον, προβλέπονται αυξήσεις στα έσοδα από τα μερίσματα και ταυτόχρονα δραστική μείωση του αφορολόγητου. Eφόσον η κυβέρνηση καταλήξει σε συμφωνία με τους θεσμούς για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση το τελικό κείμενο που θα ζητηθεί να ψηφιστεί απο τους βουλευτές θα είναι πιθανότατα διαφορετικό, καθώς είναι ακόμα ανοιχτό το ζήτημα του αφορολόγητου, για το οποίοι το ΔΝΤ ζητά μείωση στα 8.182 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων από τις οποίες προκύπτουν αυξήσεις φορολογίας για ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ και εισοδήματα από ενοίκια.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το φορολογικό νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Για Εισόδημα από 0 - 20.000 ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται στο 22, για εισόδημα 20.001 - 30.000 αυξάνεται στο 29% και για εισόδημα 30.001 - 40.000 αυξάνεται στο 37%, ενώ για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής εκτοξεύεται στο 45%. 

Παράλληλα, αλλάζει και η κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με τους συντελεστές να επιβάλλονται σε κλιμάκια εισοδήματος ως εξής:

  • 0% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ
  • 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ
  • 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
  • 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ
  • 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ
  • 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ
  • 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

Επιπλέον, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος από 8 έως και 176 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα από 9.100 έως και 27.000 ευρώ, ενώ μεγάλες επιβαρύνσεις θα ισχύσουν για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα υψηλότερα των 43.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται με το ό,τι ''ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Μεγάλες επιβαρύνσεις στα μικρά και μεσαία εισοδήματα

Στην πράξη οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποστούν επιβαρύνσεις λόγω του συνδυασμού της νέας κλίμακας φορολογίας και της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς ξεκινούν από τα 9.100 ευρώ έως και τα 27.000 ευρώ, στην κατηγορία δηλαδή που βρίσκεται η πλειονότητα της μεσαίας τάξης. 

Οι ελαφρύνσεις εντοπίζονται σε δυο ζώνες εισοδήματος. Μεταξύ των 28.000 έως 44.000 ευρώ που κυμαίνονται από 34 έως και 429 ευρώ καθώς και των 51.000 έως και 58.000 ευρώ που κυμαίνονται από 4 έως και 459 ευρώ ετησίως. 

Αναλυτικά ο πίνακας των μεταβολών για μισθωτούς και συνταξιούχους: