Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν για ακόμη μια φορά οι φορολογούμενοι, λόγω των νέων αυξήσεων που φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα υποστούν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, καθώς οι αυξήσεις. Πέραν αυτών, έχουμε και τις αυξήσεις εμμεσων φόρων, από την αύξηση στο 24% του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Την ίδια ώρα, σφαγή στις συντάξεις φέρνει το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο πουπροβλέπει μεγάλες περικοπές στους ασφαλισμένους που θα βγουν στη σύνταξη μετά την έναρξη εφαρμογής του νόμου.

Φοροεπιδρομή σε μικρά και μεσαία εισοδήματα 

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα και εισάγεται σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, φέρνει ​αυξήσεις φόρων στα ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ και στα εισοδήματα από ενοίκια.

Επιπλέον, προβλέπονται αυξήσεις στα έσοδα από τα μερίσματα και ταυτόχρονα δραστική μείωση του αφορολόγητου. Eφόσον η κυβέρνηση καταλήξει σε συμφωνία με τους θεσμούς για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση το τελικό κείμενο που θα ζητηθεί να ψηφιστεί απο τους βουλευτές θα είναι πιθανότατα διαφορετικό, καθώς είναι ακόμα ανοιχτό το ζήτημα του αφορολόγητου, για το οποίοι το ΔΝΤ ζητά μείωση στα 8.182 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων από τις οποίες προκύπτουν αυξήσεις φορολογίας για ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ και εισοδήματα από ενοίκια.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το φορολογικό νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Για Εισόδημα από 0 - 20.000 ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται στο 22, για εισόδημα 20.001 - 30.000 αυξάνεται στο 29% και για εισόδημα 30.001 - 40.000 αυξάνεται στο 37%, ενώ για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής εκτοξεύεται στο 45%. 

Παράλληλα, αλλάζει και η κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με τους συντελεστές να επιβάλλονται σε κλιμάκια εισοδήματος ως εξής:

  • 0% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ
  • 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ
  • 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
  • 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ
  • 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ
  • 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ
  • 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

Επιπλέον, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος από 8 έως και 176 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα από 9.100 έως και 27.000 ευρώ, ενώ μεγάλες επιβαρύνσεις θα ισχύσουν για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα υψηλότερα των 43.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται με το ό,τι ''ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Μεγάλες επιβαρύνσεις στα μικρά και μεσαία εισοδήματα

Στην πράξη οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποστούν επιβαρύνσεις λόγω του συνδυασμού της νέας κλίμακας φορολογίας και της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς ξεκινούν από τα 9.100 ευρώ έως και τα 27.000 ευρώ, στην κατηγορία δηλαδή που βρίσκεται η πλειονότητα της μεσαίας τάξης. 

Οι ελαφρύνσεις εντοπίζονται σε δυο ζώνες εισοδήματος. Μεταξύ των 28.000 έως 44.000 ευρώ που κυμαίνονται από 34 έως και 429 ευρώ καθώς και των 51.000 έως και 58.000 ευρώ που κυμαίνονται από 4 έως και 459 ευρώ ετησίως. 

Αναλυτικά ο πίνακας των μεταβολών για μισθωτούς και συνταξιούχους:

Πώς θα φορολογούνται τα ενοίκια

«Χτύπημα» στους ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο καθώς αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των ενοικίων για όλες τις κλίμακες εισοδημάτων.

Ειδικότερα, οι συντελεστές αυξάνονται από 11% σε 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, ενώ όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 35% (από 33% σήμερα).

Για εισοδήματα από ενοίκια άνω των 35.000 ευρώ προβλέπεται η επιβολή συντελεστή 45%.

Οι αλλαγές στους αγρότες

Επίσης, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με εξαίρεση τις πράσινες και τις συνδεδεμένες, καθώς και οι επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις, στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

Μερίσματα

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %

0-12.000 15%

12.001 – 35.000 35%

35.001- 45%

Στο 35% η φορολογία στα τυχερά παιχνίδια

Στο 35% αυξάνεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω νομοσχέδιο, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (Α΄152) από τότε που ίσχυσαν.

Πρόκειται για τις διατάξεις που αφορούσαν στην επιβολή ειδικού τέλους 0,05 ευρώ ανά στήλη σε κάθε παίγνιο του ΟΠΑΠ.

Πιο αναλυτικά, το άρθρο 138 του σχεδίου νόμου προβλέπει:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (Α΄152) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

2. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄180) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν»

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου 2016. 

Ασφαλιστικό: Όλες οι περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα - Αύξηση εισφορών

Εθνική σύνταξη 345-384 ευρώ (με 15-20 χρόνια ασφάλισης), κατάργηση των κατώτατων ορίων συντάξεων, μικρότερους συντελεστές αναπλήρωσης για την αναλογική σύνταξη που οδηγούν σε χαμηλές νέες συντάξεις, κυρίως για όσους έχουν πάνω από 25 έτη ασφάλισης και ο μέσος μισθός τους ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, αύξηση εισφορών, σαρωτικές ενοποιήσεις Ταμείων, αλλά και ενιαίους κανόνες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό

«Κουτσουρεμένες» θα δουν τις συντάξεις τους χιλιάδες ασφαλισμένοι που θα βγουν στη σύνταξη μετά την έναρξη εφαρμογής του νόμου για το ασφαλιστικόΚερδισμένοι αναμένεται να είναι όσοι καταθέσουν αίτηση μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής καθώς οι συντάξεις τους θα υπολογιστούν βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014.

Η προσωπική διαφορά

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα που καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.

Για όσους αποχωρήσουν εντός του 2017 και το 2018, η προσωπική διαφορά θα μειωθεί ακόμη περισσότερο καθώς θα ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς και στο 1/4 αυτής, αντίστοιχα.

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμο, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

2.α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014 σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, παρακρατουμένης της εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης όπως αυτή προβλέπεται στο α. 1 παρ. 30 του Νόμου 4334/2015, όπως ισχύει.

β. Από την 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων όπως αυτή προκύπτει σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Εάν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η ρήτρα ανάπτυξης

Στο νομοσχέδιο έχει περιληφθεί και η ρήτρα βάσει της οποίας, οι συντάξεις θα από το 2017 θα αυξάνονται ανάλογα με την πορεία του τιμαρίθμου και την πορεία  της οικονομίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νομοσχέδιο:

Το συνολικό ποσό της σύνταξης που εκδίδεται μετά την εφαρμογή του νόμου για το ασφαλιστικό, αυξάνεται από την 1.1.2017 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Tο τελικό σχέδιο νόμου για τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό διασφαλίζει τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις στα σημερινά επίπεδα, οι οποίες για την περίοδο από 1.1.2018 και ύστερα διατηρούνται σε αυτό το ύψος ως «προσωπική διαφορά».

Παράλληλα, περιλαμβάνει αύξηση 1% στις εισφορές για μια τριετία, ενώ προβλέπει μείωση της επιβάρυνσης για εργοδότες και εργαζομένους μετά το 2018, ενώ θεσπίζει την εθνική σύνταξη στα 384 ευρώ για όλους μετά από 20 χρόνια εργασίας.

Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις, οι νέες συντάξεις με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι αυξημένες για όσους έχουν λίγα έτη ασφάλισης (μέχρι και 25) και εισόδημα μέχρι τα 1.000 ευρώ. Όπως προκύπτει για τους νυν συνταξιούχους στις περιπτώσεις που οι νέες συντάξεις διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από τα υφιστάμενα, τα επιπλέον ποσά (δηλαδή οι αυξήσεις) θα χορηγούνται τμηματικά.

Μεταξύ των διατάξεων που δεν έχουν ακόμη «κλείσει» με τους εκπροσώπους των δανειστών συγκαταλέγεται και αυτή που αναφέρεται στο ΕΚΑΣ, η οποία ορίζει ότι για το 2016, με βάση τα νέα εισοδηματικά κριτήρια μειώνεται το 20% των δικαιούχων, ενώ για το 2017 και έως το 2019, ο τρόπος θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Στο πλαίσιο των ενοποιήσεων, όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης – και ο ΟΓΑ – εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα (ΕΦΚΑ).