Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,85 δισ. ευρώ σε ταμειακή βάση εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ειδοκότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 524 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 918 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Κατά την ίδια περίοδο, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 10.893 εκατ. ευρώ, από 10.049 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 43 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ως προς τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 11.708 εκατ. ευρώ, από 11.865 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015.