Στοιχεία από την έκθεση απολογισμού της Γενικής Γραμματείας Εσόδων για το 2015 κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Αλεξιάδης, το 2015 υπήρξε:

  • Αύξηση 3,4% φορολογικών εσόδων (σε σχέση με το 2014) από Δ.Ο.Υ. και ελεγκτικά κέντρα.
  • Αύξηση των εισπράξεων από διενέργεια ελέγχων από τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα.

Τα στοιχεία για το ΚΕΜΕΕΠ

Μ.Ο. Είσπραξης ανά υπόθεση   2014       2015

Πλήρεις έλεγχοι               557.000 Ευρώ     602.000 ευρώ

Μερικοί έλεγχοι               159.000 Ευρώ     937.000 ευρώ

Τα στοιχεία για το ΚΕΦΟΜΕΠ

Είδος ελέγχου   Πλήθος ελέγχων               Ποσό βεβαίωσης (εκατ. ευρώ)

2014       2015       2014       2015

Έλεγχοι off-shore εταιριών                          112         65           51,1        48,5

Έλεγχοι εμβασμάτων                                 500         369         175,1     331,2

Έλεγχοι Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου 81    54           23,5        37,5

Σύνολο                                                          693         488         249,7     417,2