Συρρικνώθηκε το 2015, για πρώτη φορά από την αρχή της οικονομικής κρίσης, το έλλειμμα της Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 7,2% του ΑΕΠ για το 2015 ή στα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2015 ανήλθε στα 311,5 δισ. ευρώ (176,9% επί του ΑΕΠ). Το πρωτογενές πλεόνασμα που ανακοίνωσε η Eurostat έφτασε στο 0,7% του ΑΕΠ

Στην ευρωζώνη το έλλειμμα υποχώρησε στο 2,1% του ΑΕΠ το 2015 σε σχέση με το 2,6%  το 2014, ενώ για την Ε.Ε των 28 το έλλειμμα υποχώρησε από το 3% στο 2,4% το 2015.

Η εικόνα του χρέους παρουσιάζεται επίσης βελτιωμένη με το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ της ευρωζώνης να υποχωρεί από το 92% στο 90,7% και στην Ε..Ε το δημόσιο χρέος να έχει μειωθεί από το 86,8% στο 85,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χαμηλότερο έλλειμμα σε όρους ΑΕΠ εμφάνισε η Λιθουανία (-0,2%), ακολουθούν Τσεχία (-0,4%), Ρουμανία (-0,7%) και Κύπρος (-1%), ενώ στον αντίποδα η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των ελλειμματικών χωρών με έλλειμμα 7,2% το 2015. Ακολουθεί η Ισπανία (-5,1%), Πορτογαλία και Μ. Βρετανία (-4,4%) και Γαλλία (-3,5%).

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, το χαμηλότερο ποσοστό (9,7% του ΑΕΠ) εμφάνισε η Εσθονία, ενώ τα ηνία του υψηλότερου δημοσίου χρέους κρατάει και πάλι η Ελλάδα (στο 176,9% του ΑΕΠ). Το κρατικό χρέος της Ιταλίας είναι το δεύτερο υψηλότερο στην περιοχή στο 132,7% του ΑΕΠ