Νέα παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 στην προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων, για υπαγωγή των οφειλετών στο νόμο Κατσέλη, έδωσε το υπουργείο Οικονομίας.

Η παράταση αφορά οφειλέτες των οποίων η αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, και κρίθηκε αναγκαία λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

«Οι οφειλέτες, των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 30 Ιουνίου 2016, και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010», αναφέρεται στην τροπολογία του υπ. Οικονομίας.

Η προηγούμενη παράταση λήγει στις 4 Μαΐου.