Οι χαμένοι του παιχνιδιού είναι για μια ακόμη φορά μισθωτοί και συνταξιούχοι με μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι  με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο καλούνται και πάλι να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.

Με βάση τα όσα προβλέπονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα από 9.100 έως και 27.000 ευρώ καλούνται να πληρώσουν αυξημένους φόρους από 8 έως και 176 ευρώ.

Επιβαρύνσεις προβλέπονται και για μισθωτούς-συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλότερα ετήσια εισοδήματα, αλλά για όλους όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια, με την προβλεπόμενη αύξηση των σημερινών συντελεστών και καθιέρωση νέου συντελεστή 45% για εισοδήματα από ενοίκια πάνω από 35.000 ευρώ.

Στους «χαμένους» περιλαμβάνονται και όσοι εισπράττουν εισοδήματα από μερίσματα καθώς προβλέπεται αύξηση του συντελεστή από το 10% στο 15%.

Αντιθέτως μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημα από 28.000 ευρώ έως και 43.000 ευρώ θα δουν ελαφρύνσεις στον λογαριασμό τους της τάξης των 76 έως και 399 ευρώ ενώ λιγότερα θα πληρώσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισοδήματα χαμηλότερα των 32.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

  • Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
  • Για Εισόδημα από 0 - 20.000 ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται στο 22, για εισόδημα 20.001 - 30.000 αυξάνεται στο 29% και για εισόδημα 30.001 - 40.000 αυξάνεται στο 37%, ενώ για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής εκτοξεύεται στο 45%.
  •  

Παράλληλα, αλλάζει και η κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με τους συντελεστές να επιβάλλονται σε κλιμάκια εισοδήματος ως εξής:

  • 0% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ
  • 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ
  • 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
  • 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ
  • 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ
  • 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ
  • 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.