Την ανάκληση της αίτησης υπαγωγής της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα αποφάσισε η εταιρεία Καρυπίδης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τη Μαρινόπουλος, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της, για την καταβολή των οφειλομένων.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

H εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ανακοινώνει την ανάκληση κάθε διαδικασίας, σχετιζόμενης με την υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99.

Η κίνηση της διαδικασίας αυτής προήλθε από την μεγάλη σε ένταση και χρονική διάρκεια διαπραγμάτευση με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, για τις σοβαρές  οφειλές της προς την ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ.

Η διαπραγμάτευση που συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς δημιουργεί ήδη προϋποθέσεις περαιτέρω καλής συνεργασίας και κατάληξης, αλλά ανεξάρτητα από την έκβασή της η ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ , η οποία ήδη κατέβαλε στους εργαζόμενους μισθό και δώρο Πάσχα, θα συνεχίσει την δυναμική επιχειρηματική πορεία της.

Στα πλαίσια αυτά ευχαριστεί και διαβεβαιώνει τους εργαζόμενους ότι θα είναι με συνέπεια στο πλευρό τους εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την μη έγκαιρη καταβολή των οφειλών της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ προς την ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ.