Την αντίθεσή της στην επιβολή ειδικού τέλους στη μπίρα εκφράζουν οι έλληνες ζυθοποιοί, αποστέλλοντας επιστολή στον υπουργό Οικονομικών
 
Βάσει της επιστολής που απεύθυναν στον Υπουργό Οικονομικών η Ένωση, νέα αύξηση θα επιβαρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις ζύθου, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικό φορολογικό βάρος, οδηγώντας σε μετακύληση της αύξησης στον καταναλωτή και δρώντας περιοριστικά ως προς την ανάπτυξη του κλάδου. 
 
Πιθανή νομοθέτηση υπό αίρεση, θα πλήξει την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργήσει αστάθεια στην αγορά δυσχεραίνοντας τον προγραμματισμό και την υλοποίηση επενδυτικών πλάνων από τις εταιρείες ζυθοποιίας, στη χώρα. 
 
Ο ελληνικός κλάδος ζυθοποιίας διατηρεί παραγωγικές μονάδες στη χώρα, χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και συμβάλλει δυναμικά στο εθνικό προϊόν και τα κρατικά έσοδα.
 
Η ένωση έχει τεθεί στη διάθεση του Υπουργού και τον αρμόδιων φορέων για τη συζήτηση του θέματος και τον εντοπισμό λύσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου και της οικονομίας.