Μείωση της ανεργίας στο 11,4% σε ότι αφορά στον περασμένο Μάρτιο στην Ιταλία καταγράφουν τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου Istat. Σε μηνιαία βάση η μείωση είναι της τάξης του 0,3%, ενώ σε ετήσια βάση αγγίζει το 1,1%. Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Δεκέμβριο του 2012.

Σε ότι αφορά στην ανεργία των νέων ηλικίας δεκαπέντε με είκοσι τεσσάρων ετών, η βελτίωση είναι ακόμη πιο αισθητή. Ειδικότερα, το σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 36,7%, καταγράφοντας μείωση 5,4% σε ετήσια βάση και 1,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2016 δημιουργήθηκαν στην Ιταλία ενενήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων εβδομήντα δυο χιλιάδες μόνιμης απασχόλησης. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι βάσει του νέου νόμου της κυβέρνησης Ρέντσι, αυξάνονται οι δυνατότητες υπογραφής σύμβασης αορίστου χρόνου, ενώ παράλληλα προβλέπεται πιο «εύκολη» δυνατότητα απόλυσης των εργαζομένων, με απλή καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.