Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017, μόνο για ενάμιση χρόνο δηλαδή, προστατεύεται η πρώτη κατοικία των δανειοληπτών με «κόκκινα δάνεια», σύμφωνα με τη συμφωνία που πέτυχε (;) η κυβέρνηση με τους δανειστές. Απαράβατος όρος: προστατεύονται μόνο τα ενυπόθηκα ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 140.000 ευρώ, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η συμφωνία καλύπτει… πάνω από το 90% των δανειοληπτών! Το μόνο αληθινό καλό ότι δεν μπαίνουν και εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που θα απέκλειε μεγάλο αριθμό δανειοληπτών.

Από την συμφωνία, όμως, δεν προστατεύεται κανένα δάνειο που έχει δοθεί χωρίς υποθήκη πρώτης κατοικίας.

Δηλαδή, δεν προστατεύονται δάνεια:

- Καταναλωτικά,

- Επισκευαστικά,

- Ελεύθερων επαγγελματιών,

- Εμπόρων,

- Αγροτών,

- Μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ δεν υπάρχει προστασία και για τα μεγάλα στεγαστικά δάνεια.

Και μια «λεπτομέρεια» με  σημασία: μαζί με τα «κόκκινα δάνεια» θα μπορούν να πουλιούνται από τις τράπεζες και τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα λεγόμενα «πράσινα δάνεια», προκειμένου το «πακέτο» που θα πουλούν οι τράπεζες στα κερδοσκοπικά funds να γίνει ελκυστικό...

Τα funds, με την ψήφιση του νόμου, είναι ελεύθερα να δραστηριοποιηθούν αφού, βέβαια, εξασφαλίσουν τις «άδειες εργασίας» από την Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτο μέλημά τους, σε συνεργασία με τις τράπεζες, θα είναι να καταγράψουν τα ελκυστικά ακίνητα (τουριστικές ή καλές περιοχές, περιοχές που προβλέπεται ανάπτυξη, κ.ά.) και να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να είναι έτοιμα να βγάλουν στο σφυρί τα ακίνητα. Θα πρόκειται για την μεγαλύτερη αγορά ακινήτων στην Ευρώπη, ύψους, περίπου, 100 δισ. ευρώ!

Frank Underwood