Συγκρατημένη θα παραμείνει η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, καθώς έχουν επιβραδυνθεί οι επιδόσεις των βασικών εμπορικών εταίρων της και αρχίζουν να υποχωρούν ορισμένοι από τους μέχρι σήμερα ευνοϊκούς παράγοντες.
 
Αυτό υπογραμμίζει σε σημερινή ανακοίνωσή της για τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμά ότι η αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχιστεί με συγκρατημένους ρυθμούς κατά την περίοδο 2015-2017. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να ανέλθει σε 1,6% το 2016 και σε 1,8% το 2017, έναντι 1,7% το 2015 (χειμερινές προβλέψεις: 1,6% το 2015, 1,7% το 2016 και 1,9% το 2017). Η αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ αναμένεται να υποχωρήσει από 2,0% κατά το περασμένο έτος σε 1,8% το 2016, προτού ανέλθει σε 1,9% το 2017 (χειμερινές προβλέψεις: 1,9% το 2015, 1,9% το 2016 και 2,0% το 2017).
 
Ως προς την ανεργία στη ζώνη του ευρώ, αναμένεται να μειωθεί σε 10,3% του ΑΕΠ το 2016 και εν συνεχεία σε 9,9% το 2017, έναντι 10,9% το 2015. Στο σύνολο της ΕΕ, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 9,4% το 2015 σε 8,9% το 2016 και 8,5% το 2017.
 
Σε ότι αφορά τα δημόσια οικονομικά, το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί από 2,1% του ΑΕΠ το 2015 (2,4% στην ΕΕ) σε 1,9% το 2016 (2,1% στην ΕΕ) και σε 1,6% το 2017 (1,8% στην ΕΕ), με βάση την παραδοχή της αμετάβλητης πολιτικής. Ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι ελαφρώς επεκτατικός το τρέχον έτος, αναφέρει η Επιτροπή σημειώνοντας ότι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται σταδιακά από 94,4% το 2014 σε 91,1% στη ζώνη του ευρώ το 2017 (85,5% στην ΕΕ).
 
Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 0,2% στη ζώνη του ευρώ το τρέχον έτος (0,3% στην ΕΕ) και σε 1,4% το 2017 (1,5% στην ΕΕ).
 
Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή επισημαίνει στη σημερινή ανακοίνωσή της ότι οι προβλέψεις αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντική αβεβαιότητα. Στους εξωτερικούς κινδύνους συγκαταλέγεται η πιθανότητα επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών, και ιδίως της Κίνας, να έχει ισχυρότερες δευτερογενείς επιπτώσεις ή να αποδειχθεί δυσμενέστερη από την αναμενόμενη. Η αβεβαιότητα που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις παραμένει, κατά την Επιτροπή, υψηλή και θα μπορούσε να έχει σοβαρότερες συνέπειες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες απ’ ό,τι αναμένεται σήμερα.

Οι απότομες κινήσεις των τιμών του πετρελαίου ή οι αναταραχές στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα μπορούσαν επίσης να επιβραδύνουν την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, σημειώνει η Επιτροπή. Επιπλέον, όπως αναφέρει, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις εγχώριες εξελίξεις στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι σημαντικοί, όπως για παράδειγμα όσον αφορά τον ρυθμό εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αβεβαιότητα ενόψει του δημοψηφίσματος σχετικά με την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ. Απεναντίας, καταλήγει η Επιτροπή, «οι θετικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να είναι σημαντικότερες από τις αναμενόμενες και η μετάδοση των αποτελεσμάτων των ιδιαίτερα διευκολυντικών νομισματικών πολιτικών στην πραγματική οικονομία θα μπορούσε να αποδειχθεί ισχυρότερη από την αναμενόμενη».
 
Τέλος, ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε σχετικά:

Συνεχίζεται η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη, αλλά το παγκόσμιο πλαίσιο είναι λιγότερο ευνοϊκό απ’ ό,τι προηγουμένως. Η μελλοντική ανάπτυξη θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις ευκαιρίες που θα δημιουργούμε για εμάς τους ίδιους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να αντιμετωπίσουμε τα μακροχρόνια προβλήματα σε πολλές χώρες, όπως τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού τομέα ή η φθίνουσα ανταγωνιστικότητα. Μια αποφασιστική πολιτική δράση με στόχο τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών μας είναι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης, περισσότερων θέσεων εργασίας και καλών κοινωνικών συνθηκών για τους πολίτες μας.