Αναδρομικές, από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και σταδιακές μέχρι και το 2022 προβλέπονται οι αυξήσεις στις εισφορές των Αγροτών. 

Το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο μετριάζει τα ασφαλιστικά βάρη που καλούνται να σηκώσουν οι αγρότες τα αμέσως επόμενα χρόνια σε σύγκριση με το προσχέδιο του Ιανουαρίου, το οποίο έκλεινε νωρίτερα (το 2019) τη μεταβατική περίοδο και όριζε ως κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα τα 5.626 ευρώ, δηλαδή το 80% του 10πλάσιου του κατώτατου μισθού. Στο τελικό κείμενο το κατώτατο πλαφόν έπεσε στο 70% του 10πλάσιου του κατώτατου μισθού (4.923) αλλά δεν υιοθετήθηκε τελικά η μόνιμη κλίμακα εισφορών στο 16% του εισοδήματος, λόγω ενστάσεων των δανειστών. 

Συνεπώς, το πρώτο «καπέλο» για τους ασφαλισμένους αγρότες έρχεται με τις εισφορές του β' εξαμήνου του 2015, αφού αυξάνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες (από 7% στο 10%) η εισφορά για σύνταξη (ποσοστό αύξησης 42,87%). Οι ασφαλισμένοι στην τρίτη ασφαλιστική κλάση θα πληρώσουν μόνο για σύνταξη 436 ευρώ για το β εξάμηνο του 2015 και 871 ευρώ για ολόκληρο το 2016. Αντίστοιχα οι ασφαλισμένοι στην 2η κλάση θα πληρώσουν μόνο για σύνταξη 362 ευρώ το β εξάμηνο του 2015 και 724 ευρώ το 2016.

Σε αυτά τα ποσά πρέπει να προστεθούν οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, που αυξάνεται από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% (αντί του 2,75% ) επί των υφιστάμενων ασφαλιστικών κατηγοριών. Σύμφωνα με την ανάλυση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου, οι συνολικές εισφορές για την 2η κλάση διαμορφώνονται σε 959 ευρώ το 2015 (ένα 6μηνο παλιές και ένα 6μηνο νέες εισφορές) και 1.185 ευρώ το 2016, ενώ για την 3η κλάση σε 1.084 ευρώ το 2015 και 1.333 ευρώ το 2016. 

Από το 2017 οι εισφορές των 620.000 ασφαλισμένων στον ΟΓΑ αγροτών συνδέονται με το εισόδημα και αυξάνονται εμπροσθοβαρώς με μια μεταβατική περίοδο έξι ετών. Το 2017 οι αγρότες θα πληρώσουν το 18,73% του εισοδήματός τους σε εισφορές (14% για σύνταξη και4,73% για υγεία), το 2018 θα καταβάλλουν το 21,84% (16% για σύνταξη και 5,84% για υγεία), το 2019 θα πληρώσουν το 24,95% (18% για σύνταξη και 6,95% για υγεία), το 2020 το 25,95% (19% για σύνταξη και 6,95% για υγεία), το 2021 το 26,45% (19.5% για σύνταξη και 6,95% για υγεια) και από το 2022 το 26.95% (20% για σύνταξη και 6,95% για υγεία). Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και μια πρόσθετη επιβάρυνση 0,25% για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ, που θα αφορά τους ασφαλισμένους σε αυτόν.