Στον οικονομικό πυρήνα δηλαδή τον Προϋπολογισμό του Κράτους που αφορά τις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές του παροχές σε δημοσίους υπαλλήλους (συν υπαλλήλους των ΔΕΚΟ) και συνταξιούχους θα στοχεύει το πρόσθετο πακέτο των 3,6 δις ευρώ (2%του ΑΕΠ) ,εάν το 2018 η χώρα μας δεν επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ .

Πρόκειται για το επονομαζόμενο και ως "4ο Μνημόνιο"το οποίο το Δ.Ν.Τ ζητεί ,μετ επιτάσεως, να ψηφίσει προκαταβολικά η Κυβέρνηση, υπό τη μορφή νομοθετημένων μέτρων η άλλης νομικής διασφάλισης, προκειμένου να ανάψει το "πράσινο" φως για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος που συμφωνήθηκε με τους δανειστές μας τον Αύγουστο.

Το Δ.Ν.Τ θέτει ως όρο τη λήψη μέτρων ύψους 3,6 δις ευρώ εκτιμώντας ότι το 2018 το πρωτογενές πλεόνασμα θα κλείσει το πολύ στο 1,5 %του ΑΕΠ και άρα ,ανάλογα με το κενό κάλυψης,απαιτείται "μαξιλάρι" ασφαλείας ύψους τουλάχιστον 3,6 δις ευρώ (2% του ΑΕΠ) ώστε να καλυφθεί ο συμφωνημένος στόχος του προγράμματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ.

Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για απαίτηση, στην ουσία, του Δ.Ν.Τ να μπει νέο "μαχαίρι" στις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια (ένστολοι,δικαστές,γιατροί του ΕΣΥ κλπ) ώστε να μειωθεί το μισθολογικό κόστος του δημοσίου.

Αυτό αυτόματα θα επιφέρει μειώσεις της τάξης του 5%-10% τουλάχιστον στις αποδοχές των υψηλόμισθων υπαλλήλων και υποχρεωτικό "ταβάνι" απολαβών όπως θα ισχύσει - με το νέο ασφαλιστικό -για την κύρια σύνταξη(πλαφόν 2.000 ευρώ μεικτά) και στις πολλαπλές συντάξεις (3.000 ευρώ).

Ως πλαφόν στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων έχει καθοριστεί σήμερα ο μισθός του γενικού γραμματέα Υπουργείου (4.631ευρώ μεικτά) και για τα ειδικά μισθολόγια οι αποδοχές που λαμβάνουν οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων (ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ μεικτά).

Παράλληλα το Δ.Ν.Τ ζητεί μείωση του προσωπικού στο Δημόσιο μέσω της διατήρησης του κανόνα 1 πρόσληψη ανά 5 συνταξιοδοτήσεις και τα επόμενα χρόνια,ώστε το προσωπικό στο στενό δημόσιο τομέα να μην ξεπερνά τους 500.000(σήμερα 567.000).

Πάγια θέση του αποτελεί και ο περιορισμός της κρατικής χρηματοδότησης προς τις ΔΕΚΟ ορισμένες από τις οποίες κάθε χρόνο εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα (Αστικές συγκοινωνίες,ΟΣΕ κλπ).Ενα μέρος από τα μέτρα των 3,6 δις ευρώ θα μπορούσε ,σύμφωνα με τις διακηρυγμένες θέσεις του Δ.Ν.Τ, να προέλθει και από τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης (16 δις ευρώ ετήσια κρατική χρηματοδότηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία) ώστε αυτή να προσεγγίσει τα όρια των κρατικών ενισχύσεων που παρέχουν οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες για την ενίσχυση του συνταξιοδοτικού τους συστήματος.

Το Δ.Ν.Τ θεωρεί ιδιαιτέρως δαπανηρό μια πτωχευμένη χώρα να ενισχύει,μέσω της φορολογίας, ετησίως τα ασφαλιστικά του ταμεία με το 8%-9% του ΑΕΠ της(16 δις ευρώ) όταν οι υπόλοιπες ευημερούσες και μη Ευρωπαϊκές χώρες εισφέρουν στα ασφαλιστικά τους ταμεία , για την ενίσχυση των συντάξεων, χρήματα από τον Προϋπολογισμό τους που δεν υπερβαίνουν το 4%-5% του ΑΕΠ τους.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουν μάλιστα τη Γερμανία όπου η μέση σύνταξη είναι 800 ευρώ ,ενώ στη χώρα μας 830 ευρώ,γεγονός ακατανόητο.