Το newpost σας ενημερώνει για όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την φορολογία του 2016. 

Διαβάστε σε έναν πλήρη και αναλυτικό φάκελο για τη συμπλήρωση του φορολογικού οδηγού όλες τις αλλαγές για τη φορολογία φυσικών αλλά και νομικών προσώπων, την έμμεση φορολογία, τη φορολογία κληρονομιών, αλλά και ακινήτων. 

Αναλυτικά:

Διαβάστε τον τρόπο φορολόγησης ανά είδος εισοδήματος, καθώς και ορισμένες βασικές διαδικαστικές και δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Ενημερωθείτε για τον τρόπο φορολόγησης των νομικών προσώπων και οντοτήτων στην Ελλάδα και για ορισμένες τυπικές υποχρεώσεις συμμόρφωσης, καθώς και για τους κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών.

Μάθετε περισσότερα  για τις βασικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από πλευράς έμμεσης φορολογίας και δείτε περιπτώσεις όπου παρέχονται δυνατότητες απαλλαγής από τις σχετικές επιβαρύνσεις.

Πληροφορηθείτε ακόμα σχετικά με τις κύριες περιπτώσεις επιβολής φόρου κληρονομιών, το περιουσιολόγιο και για τις βασικές απορρέουσες υποχρεώσεις.

Επίσης: ΕΝΦΙΑ, ο φόρος ακινήτων, το χαράτσι που πληρώνουν όλοι όσοι διαθέτουν ακίνητα στα χρόνια της κρίσης. Διαβάστε τα πάντα για τις κύριες φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν κατά την αγορά, ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και πώληση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

Μέσα από πίνακες και κατηγοριοποιημένες πληροφορίες, ενημερωθείτε για όλες τις ''παγίδες'' και τις μεταβολές που υπάρχουν σε σχέση με τη φορολογία της προηγούμενης χρονιάς. 

Πηγή: KPMG