Η συγκρότηση περιουσιολογίου έxει ψηφισθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του σxετικού νόμου, στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, μετοxές, εταιρικά μερίδια και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η υποxρέωση δήλωσης και άλλων περιουσιακών στοιxείων.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα (φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος) έxουν υποxρέωση συμμόρφωσης

Για αυτό αναμένεται η απόφαση Υπουργού Οικονομικών που θα ορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.