Για συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη κάνει λόγο το τακτικό οικονομικό δελτίο της ΕΚΤ, τονίζοντας ωστόσο ότι οι κίνδυνοι παραμένουν καθοδικοί.

«Η εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα, εξακολουθεί να στηρίζεται από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ», ανέφερε η ΕΚΤ στο δελτίο της, το οποίο σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζει με τις προοπτικές που παρουσίασε στη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου. 

«Η ευνοϊκή επίδρασή τους στις χρηματοδοτικές συνθήκες, παράλληλα με τις βελτιώσεις στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, ωφελούν τις επενδύσεις».
«Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης στην ευρωζώνη παραμένουν καθοδικοί», πρόσθεσε η ΕΚΤ.