Η αναλογιστική μελέτη, που συνοδεύει το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο και έχει κατατεθεί στη Βουλή (έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας) αφορά στα κύρια Ταμεία Ασφάλισης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, δηλαδή το 90% του ασφαλιστικού συστήματος. Εκκρεμεί η αναλογιστική μελέτη για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) λόγω των εκτεταμένων νομοτεχνικών βελτιώσεων, που προέκυψαν κατά τη διαπραγμάτευση και θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, με γενικό τίτλο «Μελέτη για το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης» η συνταξιοδοτική δαπάνη για κύριες και επικουρικές συντάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις της μεταρρύθμισης και στις δύο κατηγορίες συντάξεων (κύριες και επικουρικές), παρουσιάζει μείωση το έτος 2019 σε ύψος της τάξης των 1.300 εκατ. ευρώ ή αντιστοίχως 0,66% του ΑΕΠ.

Η δαπάνη παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 17,16% του ΑΕΠ το τρέχον έτος, για να πέσει στο 16,65% το 2017 και στο 16,08%, οριακά άνω από τον ευρωπαϊκό στόχο, το 2018. Κάτω του 16%, και συγκεκριμένα 15,63%πέφτει η δαπάνη για συντάξεις, το 2019.

Ο κ. Κατρούγκαλος κατέθεσε ακόμη τέσσερις ειδικές μελέτες.

Ζητήσαμε από το υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε ο υπουργός Εργασίας, ειδική μελέτη για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ώστε να τηρηθεί η συνταγματική επιταγή για το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, και από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) μελέτη για την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος.

Ο υπουργός Εργασίας, ανακοίνωσε επίσης νομοτεχνικές βελτιώσεις, όπως η επέκταση της μεταβατικής ευνοϊκής ρύθμισης για όλους τους νέους επιστήμονες και όχι μόνο τους γιατρούς τους μηχανικούς και τους δικηγόρους, αλλά για όλους τους απόφοιτους ΑΕΙ.

Συνεχίζοντας, ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι με το νέο ασφαλιστικό σύστημα, τα ποσοστά αναπλήρωσης, τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις,ξεπερνούν το 102% για τις μικρές συντάξεις και για όλες τις άλλες το 75%.

«Δεν υπάρχει στην Ευρώπη δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα που να εξασφαλίζει υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Καταλήγοντας, ο κ. Κατρούγκαλος είπε ότι πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που στηρίζεται στις αρχές τις ισονομίας και της Δικαιοσύνης δεν κάνει περικοπές, αλλά προστατεύει τους συνταξιούχους και τόνισε ότι η μεταρρύθμιση «δεν ήρθε μεταφρασμένη», αλλά αξιοποιήθηκαν επιστήμονες, όπως τα μέλη της Επιτροπής Σοφών, στα οποία περιλαμβάνονταν στελέχη προερχόμενα από τον χώρο της αντιπολίτευσης.