Δύσκολη μοιάζει η εξίσωση του Ασφαλιστικού σε βάθος χρόνου, παρά την μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2019 που επιτυγχάνει η προωθούμενη μεταρρύθμιση.

Και αυτό γιατί η "μαύρη τρύπα" που έχει αφήσει η κρίση και τα μνημονιακά μέτρα συνεχίζουν να απειλούν τη μελλοντικά βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού, αν δεν υπάρξει ραγδαία αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση των μισθών τα επόμενα χρόνια. Με άλλα λόγια το πρόβλημα παραμένει και οι νέες θυσίες από τους σημερινούς ασφαλισμένους και αυριανούς συνταξιούχους θα πιάσουν τόπο μόνο αν η οικονομία επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η μείωση των δαπανών - συντάξεων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος, η συνταξιοδοτική δαπάνη για κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ μετριάζεται με την μεταρρύθμιση κατά 413 εκ. φέτος (από 30,5 σε 30,1 δισ), κατά 725 εκ. το 2017 (από 30,9 σε 30,2 δισ), κατά 1,1 δισ το 2018 (από 31,4 σε 30,3 δισ.) και 1,3 δισ (0,66% του ΑΕΠ) το 2019. Τότε η δαπάνη πέφτει στο 15,63% του ΑΕΠ ενώ στο μεταξύ κινείται σε υψηλά επίπεδα (17,16% του ΑΕΠ φέτος, 16,65% το 2017 και 16,08%, οριακά πάνω από τον ευρωπαϊκό στόχο, το 2018).

Τα ελλείμματα μειώνονται, όπως και η χρηματοδότηση

Αντίστοιχα, το έλλειμμα των Ταμείων (εισφορές – παροχές) βαίνει μειούμενο από φέτος μέχρι το 2019, όταν διαμορφώνεται στα 16,7 δισ. (8,5% του ΑΕΠ) έναντι 17,7 δισ (9,03% του ΑΕΠ) που θα ήταν χωρίς την μεταρρύθμιση. Οι προωθούμενες αλλαγές εκτιμάται ότι βελτιώνουν το έλλειμμα κατά 1 δισ. ευρώ ή 0,53% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι η κρατική χρηματοδότηση που θα απαιτηθεί για τις κύριες συντάξεις θα είναι αντιστοίχως μειωμένη. Σύμφωνα με το υπουργείο, αν δεν προωθηθούν τα μέτρα, προβλέπεται εκτίναξη της συνταξιοδοτικής δαπάνης, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση των συντάξεων να απορροφά σχεδόν το 40% των φορολογικών εσόδων του κράτους το 2019...

Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη, οι προβολές μέχρι το 2060 για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ (95% συντάξεων) δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Με την μεταρρύθμιση το σύστημα «σπρώχνει» την γιγάντωση των ελλειμμάτων του μια 5ετία παρακάτω (από το 2030 στο 2035) μετριάζοντας αισθητά αλλά όχι εντυπωσιακά την «μαύρη τρύπα».

Οι δαπάνες για συντάξεις στους τέσσερις αυτούς φορείς μειώνονται κατά 1,6 δισ. μέχρι το 2019 και το έλλειμμα περιορίζεται από 13,7 δισ. σε 12 δισ. Οι εξοικονομήσεις συνεχίζονται μέχρι το 2060 όσο προστίθενται στο σύστημα νέοι συνταξιούχοι ( η δαπάνη πέφτει στο 9,21% του ΑΕΠ από 10,67%). Το 2020 οι συντάξεις είναι μειωμένες κατά 1 δισ., το 2025 κατά 1,7 δισ κ.ο.κ. Αντίστοιχα αυξάνονται οι προσδωκόμενες εισφορές κατά περίπου ένα δισ. το χρόνο έναντι των εσόδων χωρίς την μεταρρύθμιση.

Παρόλα αυτά το σύστημα φτάνει να μετρά το 2060 έλλειμμα 26,8 δισ. έναντι 38,4 που θα είχε χωρίς την μεταρρύθμιση. Το συγκεκριμένο έλλειμμα θα αποτελεί το 3,79% του ΑΕΠ το 2060, έναντι 7,11% φέτος. Μακροπρόθεσμα πάντως εκτιμάται πως το ανταποδοτικό – αναλογικό τμήμα των συντάξεων σχεδόν καλύπτεται από τα έσοδα των εισφορών (με ένα έλλειμμα της τάξης του 1,5 δισ).

Νομοτεχνικές βελτιώσεις

Στο μεταξύ ο υπουργός Εργασίας κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο οι οποίες :

  • Διασώζουν από το «ψαλίδι» 60% τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν την δημοσίευση του νόμου.
  • Τα επιδόματα συζύγου θα εξακολουθούν να συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη για όσους λαμβάνουν σύνταξη ήδη ή έχουν καταθεσει αίτηση συνταξιοδοότησης.
  • Επεκτείνεται η ευεργετική διάταξη των εκπτώσεων στις εισφορές των νέων (0-5 έτη) ελευθεροεπαγγελματιών και σε αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανωτάτης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή ΝΠΔΔ.