Το υπουργείο Ενέργειας ενέκρινε σήμερα την τροποποίηση της βασικής τεχνικής μελέτης του 2012 για τα έργα στις Σκουριές.

Όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, ο υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση που αφορούσε την έγκριση συμπληρωματικού - Τροποποιητικού Τεύχους Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλουργικές - Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», στον Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η τροποποίηση αφορούσε τη διευθέτηση χωροθέτησης δευτερευουσών μονάδων στις Σκουριές. Παράλληλα υπάρχει και ειδική αναφορά για πρόβλεψη λήψης προληπτικών μέτρων με στόχο την υγεία των εργαζομένων, την ασφάλεια και την προστασία τους από τυχόν επιβλαβή σκόνη υλικών. Για τα μέτρα αυτά υπήρχε αναφορά στη μελέτη του 2012 (Ειδικός Όρος 9).

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ήδη ακυρώσει τις ανακλητικές αποφάσεις που είχε εκδώσει ο κ. Σκουρλέτης το περασμένο καλοκαίρι. Αρά, μετά την σημερινή του επίσημη απόφαση, θεωρείται οριστικό οτι η επένδυση και το έργο θα προχωρήσουν.