Η μεταβατική τριετία μέχρι και το 2019 αποτελεί γέφυρα όσον αφορά το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, καθώς τόσο οι συντάξεις που θα παραμείνουν μέχρι τότε προστατευμένες ως "προσωπική διαφορά", όσο κυρίως οι περικοπές που προβλέπονται μετά την τριετία κλιμακώνονται. 

Από εκεί και μετά και για περίπου 12 χρόνια οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονται σημαντικά, για να αυξηθούν τα επόμενα 30 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2060.

Αναλυτικά, όπως φαίνεται και από τις αναλογιστικές μελέτες που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, οι δαπανες για τις κύριες συντάξεις μειώνονται αισθητά. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες από 9,368 δισεκ ευρώ (χωρίς τις παρεμβάσεις) περιορίζεται κατά 264 εκατ ευρώ, στα 9,104 δισεκ ευρώ, την ώρα που οι συνταξιούχοι μειώνονται κατά 15.773 άτομα.

Οι μειωμένες δαπάνες, δηλαδή οι παροχές, την τετραετία 2016 - 2019, αγγίζουν τα 614 εκατ ευρώ και ως ποσοστό του ΑΕΠ, με το νέο ασφαλιστικό έχουμε μείωση των δαπανών από το 4,75% το 2016, στο 4,67% το 2017, στο 4,59% το 2018 και στο 4,58% το 2019. 

Μετά το 2019 και έως το 2030 οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονται δραστικά φθάνοντας το 4,06%, ενώ σχετικά καλύτερα  προβλέπεται (πάντα σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες) η επόμενη εικοσαετία και μέχρι το 2050 καθώς οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ θα φθάσουν σχεδόν το 5% και το 5,12% του ΑΕΠ το 2060. 

Με άλλα λόγια οι περικοπές προβλέπονται σημαντικές για μια 12ετία (2019 - 2030) και μικρότερες τα επόμενα τριάντα χρόνια. 

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο το 2016, μετά τις παρεμβάσεις, η δαπάνη για όλες τις μορφές συντάξεων  θα φτάσει στα 8,942 δισεκ ευρώ, θα είναι δηλαδή μειωμένη κατά 47 εκατ σε σχέση με τα 8,989 δισεκ ευρώ, που θα έφτανε.